Alle piloters mareritt: Klarer ikke unngå kollisjon med helikopteret

Både småflyet og helikopteret trodde de var alene på rullebanen.