Mysterium hvor denne kom fra

Plutselig kom det tre isklumper gjennom hustaket til John Connors, men ingen vet hvor de kom fra.