– Det er en fryktelig beskyldning å få

Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralsalg om kritikken mot bransjen.