Hadde du brutt inn her?

Mobbeeksperiment får stor oppmerksomhet.