2,4 milliarder til rusomsorg de neste fire årene

Høyre, Frp, KrF og Venstre vil bruke 2,4 milliarder på en opptrappingsplan for rusfeltet de neste fire årene. Opptrappingsplanen for rusfeltet fremmes for Stortinget høsten 2015, og skal altså ha en ramme på 2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020. Høyre, Frp, KrF og Venstre også enige om bedre botilbud til rusavhengige, systematisk oppfølging av barn som har foreldre med et rusproblem og å få på plass alternativ til soning, slik at rusavhengige får behandling fremfor straff.