Opptak: Karsten Warholm møter pressen

Pressekonferansen avholdes i forbindelse med Bislett Games.