Her har dama griseflaks

Gatelyset redder fotgjengeren fra den løpske bilen