Her lander ballongen

Seks år gamle Falcon kan ha vært ombord.