Fanget sjelden dødskamp på film

Når en hel flokk spekkhoggere angriper, har selv blåhvalen et problem.