Her kollapser «mesterverket»

Den 60 år gamle bygningen i Texas ble kalt et mesterverk innen arkitektur. Likevel måtte den rives.