Ber folk om å holde seg unna

Politiinspektøren ber utenforstående om å gå tur et annet sted enn Skullerudområdet.