Kaiarbeiderne hørte lyder fra roret - gjorde utrolig funn

Enda godt de reagerte i tide.