Flykaptein amok: - Vi styrter!

Se video fra flyet her.