NATO og Russland står fortsatt langt fra hverandre

Det er bra å møtes, sier NATO og Russland. Men ellers er de fortsatt grunnleggende uenige om det meste.