Karneval også for tykke

Vania er en av de beste sambadanserne i karneval. Hun er stolt av formene sine.