Manglende politisk vilje til å hindre at vi kveles av plast