Flytende fotoskjul

Det flytende fotoskjulet «Diamanten» er helt unikt i verdenssammenheng.