Henrettelse stanset i USA etter omstridt dødsdom

En amerikansk ankedomstol har stanset henrettelsen av en mann fra Texas hvis dødsdom har vakt sterke reaksjoner ettersom det er bevist at han ikke utførte drapet.