Her dras kjempeslangen opp av vannet

At anakondaen nettopp har spist, kan kanskje fiskerne være glade for.