Svensk OSSE-observatør satt fri

Den svenske OSSE-observatøren som var blant gislene i Ukraina, er satt fri av medisinske grunner.