Animerte Google Maps hypnotiserer deg

Et kanadisk designstudio gjør det mulig å animere Google Maps.