Skip med syre veltet

2400 tonn svovelsyret ombord i lasteskipet som veltet i Rhinen.