Her jages den serbiske statsministeren fra minnesmarkeringen

Aleksandar Vucics følge måtte flykte fra minnensmarkeringen for Srebrenica-massakren.