Kolberg: - Må få klarhet i hvorfor Telenor ikke snakket sant

For lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, er det viktig å få på bordet hvorfor Telenor ikke snakket sant i første høring. Tidligere Telenor-sjef, Jon Fredrik Baksaas, har innrømmet at han holdt tilbake informasjon da han møtte til Stortingets kontrollkomite i januar i 2015.