Krysset den nordlige sjørute for første gang vinterstid

For første gang i historien har en gruppe skip klart å krysse Nordøstpassasjen vinters tid. Ferden tok to uker.