— Risikerer at Donald atombomber Danmark

Full ordkrig mellom rivalene Ted Cruz og Donald Trump etter valget i Iowa.