Kjempesnøskred utløst med vilje

Til publikums store begeistring.