ABC Nyheter

Dette var helt pyton!

Pytonslangen Winston bet over mer enn han kunne fordøye.

Relaterte videoer