Bilistene skal til å barke sammen

Men så kommer de plutselig på bedre tanker.