Her stopper tollerne en syrisk asylsøker på Svinesund

Hver dag stopper tollerne på Svinesund tollstasjonen migranter i sine narkotika kontroller. Da sender de dem videre til politiet, slik at de kan registrere seg og få søke om asyl i Norge.