100.000 hørte pavens siste tale

Torsdag kveld abdiserer pave Benedikt og er med det den første som går av siden middelalderen. Onsdag holdt han sin siste tale på Petersplassen.