- Jeg er god nok til å slå Anand

Magnus Carlsen på Royal Horseguards Hotel i London dagen etter at han vant turneringen.