Her slår løvinnens morsinstinkt inn

Går til angrep når ørn truer ungene.