- En forferdelig idé

Suksess-forfatteren Bill Bryson om høyspentlinje ved Hardangerfjorden.