En tredjedel blir merket feil

En undersøkelse viser at mellom en fjerdedel og en tredjedel av all fisk i europeiske dagligvarer, blir merket med feil navn.