Ved hjelp av vindforholdene letter piloten på femøringen

– Vingene bryr seg ikke om bevegelse, så lenge det er vind under vingene genererer det et løft.