Se hvordan trafikken fungerer uten regler

Dette trafikkrysset i Addis Abeba i Etiopia har ingen trafikklys - her kjører alle som de vil! Resultatet er ganske kaotisk. Se video.