Kinesiske romfarere framme på romstasjon

To kinesiske romfarere kom onsdag for første gang fram til Kinas nye romlaboratorium.