Her kan du ta en underjordisk dukkert

Cenoter er synkehull som har oppstått av at bakken har kollapset og avdekket grunnvannsreservene under. En slik kan du utforske på Yucatanhalvøya i Mexico.