Hvorfor besvimer man?

Det finnes mange ulike årsaker til besvimelse. Ofte er årsaken ufarlig, men det kan komme av underliggende sykdom.