Presenterte offisielt den historiske atomavtalen

Flere tiår med spenning mellom Iran og vestlige stormakter kan gå mot en endring til det bedre etter at en historisk avtale om landets atomprogram ble skrevet under og presentert. Avtalen gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet mot at sanksjoner løftes. I tillegg skal blant annet FNs våpenembargo overfor landet skal bestå i fem år videre og missil-sanksjoner opprettholdes de åtte neste årene. Iran vil fortsette å anrike uran til forskning og utvikling. Sanksjoner vil imidlertid kunne gjenopprettes etter 65 dager dersom avtalen brytes. Men det er ikke alle som hyller enigheten. Israels statsminister kaller avtalen et historisk feilgrep.