En mors mareritt

Barnevognen rullet ut over perongkanten og ned på jernbanesporet.