Alle tror bilen skal havarere, men så …

Tilskuerne kan ikke tro det de ser.