Tater-/romaniutvalget overleverer sin rapport til regjeringen

Hundre års politikk for å utslette en kultur legges for dagen i rapporten fra tater- og romaniutvalget, som blir overlevert til regjeringen mandag. Følg med direkte her fra klokken 12.00.