Trump foreslår stort budsjettunderskudd

President Donald Trumps forslag til amerikansk statsbudsjett for 2020 går 1.100 milliarder dollar i minus.