Her smeller det i Østersjøen

Marinen leter etter sjøminer fra første og andre verdenskrig som de skal uskadeliggjøre.