Forskere frigir bilder av unikt syn utenfor Svalbard

Sør for Svalbard ligger Spitsbergenbanken. Her har en kald havstrøm dannet unike landformer. Forskere kan nå vise fram flotte bilder.