Hvorfor uttaler vi Mars og mars forskjellig?

Planeten og måneden har jo begge opphav hos den romerske krigsguden.