Forbikjøring på E39 er millimeter fra katastrofe

Atle (52) var sikker på at bilen skulle legge seg inn igjen