Det første hoppet er aldri lett

Jeg tror pus glemte å hoppe.